Maijamäen koulu

Kiusaaminen

Kaikki lapset ovat tasa-arvoisia ja kaikkia tulee kohdella oikeudenmukaisesti. Kenenkään ei pitäisi joutua alttiiksi häirinnälle tai muulle halventavalle kohtelulle.

naantali_web (2 of 33)

Lasta ei saa kiusata ominaisuuksiensa vuoksi.

naantali_web (3 of 33)

Hyväksytään toisemme ja arvostetaan erilaisuutta.

Tekijät: Amanda ja Pinja


Koulutus

Jokaisella lapsella on oikeus saada opetusta. Perusasteen koulutuksen tulee olla kaikille maksutonta. Maailman lapsista 58 miljoonaa on peruskoulun ulkopuolella.

naantali_web (5 of 33)
Poika on työskentelemässä rakennustyömaalla ansaitakseen perheelleen rahaa. Rakennustyömaalla työskentelee monia muitakin lapsia, vaikka heidän pitäisi olla koulussa.

naantali_web (6 of 33)

Poika pääsi rakennustyömaalta viereiseen kouluun, koska eräs henkilö oli huomannut lapset työmaalla ja päätti maksaa heidän koulunsa. Henkilö päätti ottaa lapsen vanhemmat töihin omaan yritykseensä, joten perheen rahaongelmatkin ratkaistiin.

Tekijät: Henri, Juho, Miro


Perhe ja toimeentulo

Jokaisella lapsella on oikeus perhe-elämään ja riittävään elintasoon. Pelastakaa Lasten Lapsen ääni -kyselyyn vuonna 2015 vastanneista suomalaislapsista 11 % koki perheensä olevan köyhä tai erittäin köyhä.

naantali_web (17 of 33)

Lapset eivät itse voi vaikuttaa mihin perheeseen, maahan, oloihin tai uskontoon syntyvät. Perheiden eriarvoisuus on suurta. Kaikissa perheissä lasten haluamat vapaa-ajan harrastukset eivät toteudu esimerkiksi rahan puutteen takia.

naantali_web (18 of 33)

Perheiden perustoimeentulon tulisi taata, että kaikilla lapsilla olisi oikeus turvalliseen elämään, puhtauteen, ravintoon, koulutukseen ja oikeus ilmaista mielipiteensä heitä koskevista asioista.

Tekijät: Olivia ja Aada


 

Ravinto

Lapsella on oikeus asianmukaiseen ravintoon. Silti maailman nälkäisten osuus on kasvussa.

naantali_web (20 of 33)

Kaikilla ei ole varaa ruokaan. Lapsia saatetaan laittaa erittäin nuorena töihin, jolloin lapsen oikeudet eivät toteudu. Ongelmana on myös puhtaan juomaveden puute. Likaiseen veteen kuolee päivittäin todella paljon lapsia.

naantali_web (21 of 33)

Rikkaiden teollisuusmaiden tulisi auttaa vähäosaisia lapsia esimerkiksi nälänhätäalueilla. Apu voisi olla rahallista apua, koulutusta tai ruokaa.

Tekijät: Amanda ja Hannu


 

Lasten sananvapaus

Jokaisella lapsella on oikeus ilmaista näkemyksensä ja saada tietoa häntä koskevista asioista. Lasten osallistumisella on myönteisiä vaikutuksia sekä lapseen että yhteiskuntaan.

naantali_web (23 of 33)

Kaikilla lapsilla ei ole oikeutta omaan mielipiteeseen. Monissa maissa sananvapautta rajoitetaan eri tavoin. Rajoitukset vaihtelevat viranomaisten määräyksistä aina väkivaltaan ja murhiin asti.

naantali_web (24 of 33)

Lapsella on oikeus ilmaista vapaasti mielipiteensä. Jokaisen lapsen pitäisi saada oma äänensä kuuluviin. Lapsen ääni pitäisi aina huomioida häntä koskevissa asioissa.

Tekijät: Nora ja Reetta


 

Terveys

Jokaisella lapsella on oikeus parhaaseen mahdolliseen terveydentilaan sekä tietoon terveydestä.

naantali_web (26 of 33)

Suomessa nuoret ovat jatkuvasti paineen alla. Media sylkee ulos kauneusihanteita. Vanhemmat odottavat ylpeydenaiheita. Kavereita kutsuvat erilaiset päihteet, joten harteilla painaa painostus kokeiluun. Monet nuoret myös asettavat terveytensä koetukselle.

naantali_web (27 of 33)

Läheisten tarjoama tuki ja turva sekä harrastukset auttavat pysymään kaidalla polulla. Jokaisella pitäisi olla joku läheinen, joka ymmärtää ja kuuntelee. Kannattaa pohtia, onko joidenkin kavereiden seura terveellistä. Kavereita voi olla, vaikkei lähtisikään mukaan väkivaltaisiin tekoihin tai päihteiden kokeiluun.

Tekijät: Katja ja Sonja


 

Lapsityö

Jokaisella lapsella on oikeus suojeluun taloudelliselta hyväksikäytöltä ja vahingolliselta työnteolta. Vahingolliseksi työksi määritellään työ, joka heikentää lasten fyysistä ja henkistä kehitystä. Kansainvälisen työjärjestön mukaan maailmassa oli vuonna 2012 noin 168 miljoonaa lapsityöläistä. Yli puolet heistä teki vaarallista työtä.

naantali_web (12 of 33)

Somalialainen yhdeksänvuotias kouluttamaton Nazthan on laitettu rakennustyömaalle töihin kaivamaan kuoppaa, josta aiotaan louhia. Nazthan ei saa työstään palkkaa, mutta hänellä ei ole myöskään sanavaltaa sanoa työlle ei. Jos työmaalla sattuisi onnettomuus tai Nazthan sairastuisi, hän joutuisi itse korvaamaan hoitokulut.

naantali_web (8 of 33)

Jokaisella lapsella pitäisi olla oikeus koulutukseen, olla lapsi ja saada leikkiä. Kaikilla on oikeus puhtaaseen työympäristöön ja mahdollisuus opiskella ammattiin. Kehitysmaissa pitäisi keskittyä työturvallisuuden parantamiseen ja onnettomuuksien välttämiseen. Onnettomuuden sattuessa pitäisi olla mahdollista saada vammoihin hoitoa.

Tekijät: Meri ja Mirelle


 

Köyhyys ja erilaisuus

Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa ja kehittyä mahdollisimman hyvin edellytyksin sekä elää ilman syrjintää. Suomessa 14,9 prosenttia lapsista elää köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen riskissä. Köyhyys ja epätasa-arvo liittyvät usein yhteen.

naantali_web (29 of 33)

Ongelmana on, että joillakin ihmisillä ei ole kotia, rahaa, vanhempia. Tämä saattaa johtaa syrjäytymiseen tai siihen, että ryhtyy rikollisiin hommiin. Muut ihmiset saattavat syrjiä ihmisiä, jotka poikkeavat muista tai ovat muuten erilaisia.

naantali_web (30 of 33)

Muiden ihmisten tulisi hyväksyä ja auttaa muista poikkeavia ihmisiä, kuten köyhiä tai vammaisia. Tietämättömyys lisää epäluuloja ja tieto lisää suvaitsevaisuutta.

Tekijät: Juuso ja Sakari


 

Ympäristö

Jokaisella lapsella on oikeus kunnolliseen asuinympäristöön. Turvallinen ja puhdas elinympäristö on oleellinen lasten terveyden, koulutuksen ja sosiaalisen elämän kannalta.

naantali_web (31 of 33)

Ympäristön roskaamisessa luonto kärsii ja vahingoittuu. Lapsen nuoruus saattaa vahingoittua huonon elinympäristön takia.

naantali_web (14 of 33)

Älä roskaa luontoa, pidä luonto puhtaana ja nauti siitä. Ihmisille pitäisi opettaa luonnon tärkeyttä ja opettaa kierrätystä. Roskiksien lisääminen auttaisi myös. Puhdas ympäristö tuo hyvää mieltä kaikille.

Tekijät: Alex ja Tuomas