Liperin koulu

Internet ja seksuaalinen hyväksikäyttö

Jokaisella lapsella on oikeus suojeluun kaikilta seksuaalisen hyväksikäytön muodoilta. Lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä voi olla esimerkiksi seksuaalissävytteinen keskustelu netissä, ahdistelu, koskettelu tai raiskaus.

liperi_web (18 of 41)

Koska netissä on helppo luoda uusia verkkoidentiteettejä, ovat myös netissä tapahtuneet rikokset yleistyneet. Esimerkiksi 28 hyväksikäytöstä tuomittu henkilö tutustui nuoriin verkkopalstalla. Hän ehdotti tapaamisia uhrien kanssa, mikä johti useisiin seksuaalisiin hyväksikäyttöihin. Mies sai teoistaan 4,5 vuoden vankeustuomion.

liperi_web (22 of 41)

Kaikkien lasten pitäisi saada elää turvallisessa ympäristössä. Siksi rikoksentekijät pitäisi laittaa vastuuseen teoistaan. Tämä epäoikeudenmukaisuus pitäisi ratkaista siten, että päättäjät kiristäisivät tuomioita ja sanktioita.

Tekijät: Helena, Jenna, Pinja

Lapsiin kohdistuva väkivalta

Kaikki lapset ovat tasa-arvoisia ja kaikkia tulee kohdella oikeudenmukaisesti. Kenenkään ei pitäisi joutua alttiiksi henkiselle tai fyysiselle väkivallalle.

liperi_web (24 of 41)

Kaikilla lapsilla on oikeus turvaan, mutta esimerkiksi koulussa ja koulumatkoilla tapahtuu henkistä ja fyysistä väkivaltaa, jota on vaikea valvoa. Ulkopuoliset eivät välttämättä noteeraa tapahtumaa tai uhri ei halua kertoa tapahtuneesta. Väkivallan uhriksi joutunut saattaa syrjäytyä, masentua ja tulla itsekin väkivaltaiseksi. Myös sosiaaliset ongelmat voivat saada alkunsa väkivallasta.

liperi_web (20 of 41)

Kaikilla lapsilla tulisi olla joku luotettava henkilö, jolle voisi kertoa tapahtuneesta ja joka voisi viedä asian eteenpäin. Vaihtoehtoisesti lapsen pitäisi pystyä turvautumaan tukijärjestöön tai ammattihenkilöön. Myös toisten nuorten ja lasten tuki voi vaikuttaa väkivallan vähenemiseen tai jopa loppumiseen. Kaikkien ihmisten tulisi puuttua väkivaltaan parhaansa mukaan myös pienissä tilanteissa. Väkivaltaa aiheuttaneen henkilön tulisi saada herkemmin rangaistuksia.

Tekijät: Linnea, Jenni, Pinja, Heli


 

Perheväkivalta

Jokaisella lapsella on oikeus suojeluun kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta. Perheväkivalta on väkivaltaa kumppania, lasta, lähisukulaista tai muuta läheistä kohtaan. Se kohdistuu kaikissa yhteiskunnissa useimmiten naisiin ja lapsiin.

liperi-(28-of-41)2

Kaikilla lapsilla on oikeus turvalliseen kotiin ja elinympäristöön, mutta perheväkivaltaa esiintyy yhä useammassa kodissa. Monet lapset eivät voi elää normaalia elämää, koska heidän vanhempansa ovat väkivaltaisia heitä kohtaan. Siitä voi seurata lapselle masennusta, itsetuhoisuutta ja syrjäytymistä.

liperi-(29-of-41)2

Perheväkivallan uhriksi joutuneiden pitäisi uskaltaa kertoa asiasta luotettavalle aikuiselle. Siten lapsi saa apua ongelmaan. Yhteisöjen pitäisi miettiä tätä ongelmaa ja kehitellä uusia ratkaisuja siihen, kuinka aikuiset saadaan ymmärtämään, että perheväkivalta on aina väärin. Lapsille pitää tiedottaa perheväkivallasta paremmin.

Tekijät: Julius, Ossi, Atte, Miika


 

Syrjintä

Jokaisella lapsella on oikeus elää ilman syrjintää. Syrjintä on ihmisen eriarvoista kohtelua jonkin hänen ominaisuutensa, kuten etnisen taustan, ihonvärin tai uskonnon vuoksi.

liperi_web (25 of 41)

Monet lapset eivät saa elää omana itsenään eivätkä harjoittaa omaa uskontoaan. Heitä syrjitään ja kiusataan.

liperi_web (34 of 41)

Kaikkia pitää kunnioittaa omana itsenään. Kaikkien pitää ajatella muidenkin etuja. Muutos lähtee kaikista itsestä.

Tekijät: Waltter ja Vilppu


 

Uskonnonvapaus

Jokaisella lapsella on oikeus ajatella vapaasti ja harjoittaa haluamaansa uskoa, tai olla kuulumatta uskontokuntaan.

liperi-(7-of-41)2

Kaikilla lapsilla on oikeus uskontoon, mutta kaikki lapset eivät saa olla oma itsensä ja harjoittaa omaa uskontoaan haluamallaan tavalla. Lapsia syrjitään uskontonsa perusteella.

liperi-(2-of-41)2

Kaikkien lasten pitäisi saada harjoittaa omaa uskontoaan, oli uskonto mikä tahansa. Kaikkien ihmisten pitäisi ymmärtää, että kaikki ovat samanlaisia uskonnosta riippumatta ja että syrjintä vain haittaa kehitystä. Ihmisten pitäisi puolustaa ja auttaa syrjittyjä parhaansa mukaan.
 
Tekijät: Peter, Niko, Tuukka, Juuso


Väkivallan uhrien auttaminen

Kaikilla lapsilla on oikeus turvalliseen elinympäristöön. Lapsen lähisuhteissa saattaa kuitenkin olla monenlaista väkivaltaa, jota ei usein tunnisteta. Lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa on kaikissa valtioissa ja yhteiskuntaryhmissä.

liperi_web (13 of 41)

Turvallisen elinympäristön ja huolenpidon puute ja erityisesti perheväkivalta aiheuttavat syrjäytymistä, masentuneisuutta ja pelkoa. Tämän takia monia lapsia ja nuoria ahdistaa ajatus kotiin menemisestä. Tämä kaikki vaikuttaa myös lapsen koulun käyntiin sekä ihmissuhteisiin.

liperi_web (14 of 41)

Jokaisella lapsella ja nuorella kuuluu olla hyvä tukiverkosto, johon turvautua. Ihmisten pitäisi puuttua perheväkivaltaan ja tukea väkivallan uhreja. Kunnan tai valtion tulisi hankkia esimerkiksi lisää sijoituspaikkoja huostaan otetuille lapsille.
 
Tekijät: Katri, Iida, Jasmin, Maiju, Sanni