Isokylän koulu

Kuvat: Anni Kananen

Kiusaaminen

Kaikki lapset ovat tasa-arvoisia ja kaikkia tulee kohdella oikeudenmukaisesti. Silti arviolta Suomessa noin seitsemän prosenttia 8-9-luokkalaisista joutuu säännöllisesti kiusatuksi. Jopa 10 000 koululaista saattaa olla jatkuvasti kiusaamisen kohteena. Suomessa kaikilla lapsilla on lain mukaan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

kemijarvi_web (17 of 47)

Kiusaaminen jättää arvet elämään. Haavat voivat parantua, mutta arvet jäävät.

kemijarvi_web (23 of 47)

Korjataan haavat toisten sydämistä pois.

Tekijät: Eliisa, Petrus, Aleksi


 

Rasismi

Jokaisella lapsella on oikeus elää ilman etniseen alkuperään perustuvaa syrjintää. Rasismi tarkoittaa ihmisryhmän tai sen jäsenen ihmisarvon alentamista. Rasistinen käyttäytyminen johtuu useimmiten pelosta ja tiedon puutteesta. Rasismi aiheuttaa eriarvoistumista ja vahingoittaa koko yhteiskuntaa.

kemijarvi_web (14 of 47)

Joidenkin mielestä tummaihoiset ovat vähemmän arvokkaita. Arjessa ilmenee rasismia joka päivä.

kemijarvi_web (12 of 47)

Tasa-arvoisuus koskee kaikkia. Tummaihoiset ja vaaleaihoiset ovat samanarvoisia.

Tekijät: Jonna, Ville, Hannele


 

Syrjintä

Jokaisella lapsella on oikeus elää ilman syrjintää. Maailmanlaajuisesti lapset kokevat syrjintää paitsi ikänsä vuoksi ryhmänä, myös henkilökohtaisten ominaisuuksiensa, kuten sukupuolen, vammaisuuden tai seksuaalisen suuntautumisen vuoksi.

kemijarvi_web (13 of 47)

Syrjintä on maailmanlaajuinen ongelma. Esimerkiksi homoja syrjitään seksuaalisen suuntautumisen takia.

kemijarvi_web (45 of 47)
Syrjintää on helppo ehkäistä lakien avulla. Ei ole pakko tykätä joistain ihmisistä, mutta yhteistyöhön pitää kyetä.

Tekijät: Anni, Aleksi, Erika


 

Tasa-arvoinen kohtelu

Syrjintä aiheuttaa vahvoja negatiivisia tunteita ja muuttaa lapsen käsitystä itsestä, muista ihmisistä ja ympäröivästä maailmasta.  Nuorten kokemusten mukaan aikuisilla ei ole juuri keinoja vaikuttaa syrjintään, mutta silti syrjinnän torjumiseksi tulisi yrittää tehdä enemmän.

kemijarvi_web (18 of 47)

Vanhempi lapsi joutuu tekemään töitä, kuten siivoamaan, kun nuoremman ei tarvitse tehdä mitään. Tämän takia sisarukset riitelevät keskenään ja kokevat vanhempansa epäoikeudenmukaisiksi.

kemijarvi_web (19 of 47)

Jokainen osallistuu, ja näin myös saadaan nopeasti työt tehtyä. Kaikkien lasten kesken on tasavertainen työnjako, mikä tekee kaikista iloisia.

Tekijät: Elina, Siiri, Vilma


 

Vapaa-aika ja harrastukset

Jokaisella lapsella on oikeus lepoon, leikkiin, kulttuuriin ja vapaa-aikaan. Valtioilla on velvollisuus tukea lasten ja nuorten harraste- ja vapaa-ajantoimintaa.

kemijarvi_web (10 of 47)

Kaikki eivät saa harrastaa mitä haluavat, koska matkat ovat pitkiä tai vanhemmilla ei ole varaa.

kemijarvi_web (11 of 47)

Ratkaisuna voi muuttaa lähemmäs harrastuspaikkoja, hommata kimppakyydin tai hakea valtiolta tukea harrastustoimintaan.

Tekijät: Teemu, Joona, Johannes, Niko