Mansikkalan koulu

Etninen syrjintä

Jokaisella lapsella on oikeus elää ilman etniseen alkuperään tai muuhunkaan ominaisuuteen perustuvaa syrjintää. Syrjintä on ihmisen eriarvoista kohtelua jonkin hänen henkilökohtaisen ominaisuutensa, kuten etnisen taustan perusteella.

imatra_web (6 of 24)

Jotkut lapset kokevat syrjintää tai muunlaista kiusaamista etnisen taustansa vuoksi.

imatra_web (7 of 24)

Aikuisten pitäisi opettaa lapset suvaitsevaisiksi ja ettei muita saa kiusata erilaisuuden vuoksi

– Jokaisella täytyy olla samanlaiset lähtökohdat elämässä taustasta riippumatta. –

Tekijät: Inkeri ja Kata


Kodittomuus

Lapsella on oikeus hänen kehityksensä kannalta riittävään elintasoon.

imatra_web (9 of 24)
Kaikilla ei ole kotia.

imatra_web (10 of 24)
Jokaisella on velvollisuus auttaa.

– Kaikilla on oikeus omaan kotiin. –

Tekijät: Paavo ja Jere


 

Köyhyys

Jokaisella lapsella on oikeus mahdollisimman hyviin kehityksen edellytyksiin ja riittävään elintasoon. Merkittävä osa maailman lapsista kuitenkin elää köyhyydessä.

imatra_web (13 of 24)

Kaikilla ei ole riittävästi rahaa toimeentuloa varten.

imatra_web (12 of 24)

Tuet voivat olla avuksi.

Tekijät: Toni ja Eetu


 

Rasismi

Jokaisella lapsella on oikeus elää ilman etniseen alkuperään perustuvaa syrjintää. Rasismi on yksi etnisen syrjinnän muoto.

Maailmassa on edelleen paljon rasismia.

Vähennetään ennakkoluuloja ja tutustutaan ihmiseen ihonväristä huolimatta.

Tekijät: Iita ja Anna

Eriarvoisuus ja rasismi

Kaikki lapset ovat tasa-arvoisia ja kaikkia tulee kohdella oikeudenmukaisesti. Kenenkään ei pitäisi joutua alttiiksi häirinnälle tai muulle halventavalle kohtelulle.

Väkivaltaa on edelleen eri etnisten ryhmien välillä ja kaikki eivät ole samanarvoisia.

Meidän pitää olla yhtä kaikkien kanssa ihonväristä riippumatta.

– Rasismi pitää saada loppumaan! –

Tekijät: Miika ja Leo


 

Yksinäisyys

Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa ja kehittyä mahdollisimman hyvin edellytyksin sekä elää ilman syrjintää. Tämän oikeuden toteutumista vaikeuttaa yksinäisyys, joka voi seurata lasta aikuisuuteen asti.

Aivan yksin.

Jokainen ansaitsee ystäviä.

Tekijät: Kiia ja Anna-Sofia


 

Perheväkivalta

Jokaisella lapsella on oikeus suojeluun kaikenlaiselta ruumiilliselta, henkiseltä ja seksuaaliselta väkivallalta. Perheväkivalta on väkivaltaa kumppania, lasta, lähisukulaista tai muuta läheistä kohtaan.

imatra_web (1 of 24)

Perheissä esiintyy väkivaltaa.

Älä jätä ketään yksin ja uskalla itse pyytää apua!

 – Jokaisella pitäisi olla turvallista kotona ja koulussa. –

Tekijät: Krista, Emilia, Annika


 

Syrjintä

Jokaisella lapsella on oikeus elää ilman syrjintää. Syrjintä on ihmisen eriarvoista kohtelua jonkin hänen ominaisuutensa, kuten etnisen taustan tai ihonvärin vuoksi.

imatra_web (4 of 24)

Suomalaiset eivät ole tottuneet erilaisuuteen. Rasismi voi jättää arvet koko loppuelämäksi.

imatra_web (5 of 24)

Jokainen on tasa-arvoinen eikä ketään tulisi jättää ulkopuolelle.

– Jokainen tasa-arvoiseksi! –

Tekijät: Sara ja Helmi