Tölö specialiseringsgymnasium

Missbruk i familjen

Alla barn har rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling. Barn skall också skyddas mot både fysiskt och psykiskt våld.

helsinki_web (13 of 26)

Föräldrarna missbrukar alkohol och det är inte ovanligt att våld förekommer i hemmet där någon har ett missbruk. Barnet blir lämnat ensamt medan föräldrarna bråkar.

helsinki_web (15 of 26)

Hela familjen är tillsammans och spenderar tid. Barnets välmående prioriteras, alkohol missbrukas inte och inget våld förekommer heller.

Arbetsgrupp: Milena, Oscar, Johanna, Henrik, Natalia, Liv


Alkoholmissbruk bland barn och unga

Alla barn har rätt till bästa möjliga hälsa, sjukvård och till information som berör hälsan.

helsinki_web (1 of 26)

En alarmerande stor del av de unga börjar dricka redan vid en tidig ålder. Bruk av alkohol ökar risken för att man drabbas av fettlever, gulsot eller skrumplever.

helsinki_web (4 of 26)

Vuxna borde sätta tydliga gränser kring alkohol så att minderåriga inte skulle börja dricka. De vuxna borde också själva vara goda förebilder.

Arbetsgrupp: Nicolas, Kira, Sara, Emma, Lisa


 

Ensamhet och utanförskap

Alla barn har rätt till att utvecklas, må bra och känna sig trygga. Alla skall respekteras och inge får behandlas illa.

helsinki_web (7 of 26)

Bilden behandlar temat ensamhet hos en person som känner sig ensam bland andra människor. Fastän man har många vänner kan man vara ensam eftersom ingen är närvarande och ingen lyssnar.

helsinki_web (10 of 26)

Om man har svårt att få kontakt med andra kan man leta sig till personer som är likasinnade och har liknande intressen. Istället för att försöka umgås med flera personer i en grupp kan man försöka prata och skapa kontakt med en person istället.

Arbetsgrupp: Filip, Linda, Melissa, Kaisla, Anna


Hälsovård

Barn har rätt till bästa möjliga hälsa och hälsovård. Varje dag dör ändå 17 000 barn under fem år i världen.

helsinki_web (8 of 26)

Problemet ligger i att skolhälsovårdaren samt psykologen inte är på plats så ofta de behövs. Mottagningstiderna är ofta opassliga och det kan vara svårt att få tid.

helsinki_web (9 of 41)789x533

Problemet med den bristande tillgången till skolhälsovård kan lösas genom att öka mottagningstiderna eller anställa mer personal.

Arbetsgrupp: Maxim, Ville, Tilda, Emelie, Kira


Mobbning

Alla barn är lika mycket värda och alla skall behandlas rättvist. Också skolan ska vara en trygg plats för alla barn och ingen ska behöva bli utsatt.

helsinki_web (20 of 26)

Mobbning utförs ofta i grupp mot en person. Det finns bl.a. fysisk, psykisk, verbal och elektronisk mobbning. Nuförtiden sker en stor del av mobbningen på nätet.

helsinki_web (21 of 26)

Mobbningen i skolan minskar hela tiden, men för att skolan skall vara en trevlig omgivning för barnen måste det bli ett slut på all mobbning.

Arbetsgrupp: Gabriella, Iris, Vilma, Matias, Jakob


Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet

Alla barn har rätt att tänka och tycka vad de vill. Inget barn får diskrimineras på grund av sin övertygelse eller tro.

helsinki_web (14 of 26)

Bilden visar en flicka som själv vill välja sin religion, men som ändå måste tillhöra samma trossamfund som föräldrarna och släkten.

helsinki_web (16 of 26)
Bilden visar ett alternativ där alla medlemmar i en familj har haft frihet att välja sin tro.

Arbetsgrupp: Johan, Anna, Lina, Linnea, Bettina


Etnisk diskriminering

Inget barn ska diskrimineras på grund av barnets eller dess föräldrars egenskaper, åskådning, ställning eller ursprung.

helsinki_web (18 of 26)

Romska barn diskrimineras ofta och har det svårt att integrera sig i samhället. På bilden ser man hur finländare och den övriga västvärlden stänger sina ögon och öron för romernas existens.

helsinki_web (19 of 26)

Problemet kan lösas genom att krossa fördomar, öka kunskapen om varandra och informera barnen om sina rättigheter. Alla ska vara öppna och arbeta för att skapa en trygg miljö för alla.

Arbetsgrupp: Alevtina, Filemon, Liselott, Kristina, Anonym


Barn och sexuellt utnyttjande

Alla barn har rätt att skyddas mot sexuellt utnyttjande. Sexuella övergrepp innefattar alla sexuella handlingar som påtvingas ett barn av en annan person. Beröring och våldtäkt är exempel på fysiska övergrepp. Att chatta på Internet med ett barn på ett sexuellt utstuderat sätt är en form av icke-fysiskt övergrepp.

helsinki_web (6 of 26)

Då ett barn utsätts för sexuellt utnyttjande förstår ofta inte barnet vad som händer. Det är de vuxnas ansvar att se till att alla barn är trygga, men många förstår inte hur utsatta barnen är. Sexuellt våld kan lämna sår som aldrig läker. Sexuellt våld måste stoppas.

helsinki_web (3 of 26)

Vi ber alla vuxna personer lyssna på sina barn och hålla ögonen öppna. Vi vill ha strängare lagar, och problemet ska inte sopas under mattan.

Arbetsgrupp: Alexander, Ida, Janni, Sandra, Johan, Nette