Lapsuudelle arvo on Pelastakaa Lasten kampanja lapsen oikeuksien toteutumisen  ja lapsuuteen panostamisen puolesta.

Maailmassa on noin 2,4 miljardia lasta. Turvallisuus, terveys, koulutus ja vapaa-aika ovat lapsen oikeuksia. Kaikista maailman maista löytyy suuri määrä lapsia, joiden kaikki oikeudet eivät toteudu.

Joka puolella maailmaa poliittiset päätöksentekijät, kuntajohtajat, vanhemmat ja muut lasten arjessa mukana olevat vaikuttavat lapsen oikeuksien toteutumiseen. He päättävät, mitä lapsille tarjotaan. He voivat vaikuttaa siihen, millaisia aikuisia lapsista kasvaa.

Kouluilla, kirjastoilla, leikkikentillä ja nuorisotiloilla on hintalappunsa. Lapsilisät ja terveydenhuolto vaativat rahaa. Merkitsevätkö päätöksissä vain numerot, vai pysähdytäänkö miettimään, mitä rahalla saa? Huomioidaanko päätöksissä lapsen oikeudet? Kysytäänkö lapsilta ja nuorilta, mitä he tarvitsevat?

Lapsuudella on hintansa. Se on satsaus tulevaisuuteen. Millaisen arvon tahdomme lapsuudelle antaa?

Tavoitteenamme on, että kaikilla lapsilla on yhtäläiset mahdollisuudet elää, kasvaa ja kehittyä. Hyvälle lapsuudelle ja lapsen oikeuksien toteutumiselle pitää luoda edellytykset riittävillä julkisilla investoinneilla. Yhteiskunnan on turvattava tarvittava määrä rahaa ja muita resursseja lapsille ja maan tulevaisuudelle.

Pelastakaa Lapset vaatii päättäjiä varmistamaan, että

  • Suomi, kuten muutkin valtiot, varaa riittävästi rahaa lapsen oikeuksien toteuttamiseen ja käyttää rahat mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti kaikkien lasten hyväksi;
  • valtio ja paikallistaso, kuten kunnat, suunnittelevat rahankäyttöä avoimemmin ja käyttävät rahaa vastuullisemmin;
  • kansalaiset, myös lapset, pääsevät osallistumaan lapsiin liittyvän rahankäytön suunnitteluun ja suunnitelmien toteuttamiseen.