Toisen asteen opinnot maksuttomiksi kaikille

Varattomuudesta johtuvat huolet painavat vähävaraisia toisella asteella opiskelevia nuoria(1). Jopa 17 prosenttia nuorista(2) sanoo joutuneensa rahanpuutteen vuoksi karsimaan opiskeluvaihtoehtojaan.

Taloudellisessa niukkuudessa elävillä nuorilla on myös riski pudota opinnoista tai olla hakeutumatta toiselle asteelle, koska lukion tai ammattioppilaitoksen oppimateriaaleihin ei ole varaa.

Peruskoulun varaan jäävät nuoret saavat nyky-yhteiskunnassa heikommat edellytykset työllistymiselle. Heidän työuransa jäävät lyhyemmiksi ja katkonaisemmiksi kuin toisen asteen tutkinnon suorittaneiden.

Seuraavalla hallituskaudella tulee

  • päättää toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta niin ammatillisessa koulutuksessa kuin lukiossa

1 Maksuton koulutus on monelle liian kallis – Selvitys toisen asteen opintojen kustannuksista (Pelastakaa Lapset 2017)
2 Vuoden 2017 Nuorisobarometri