Suomi yritysvastuun edelläkävijäksi – Lapsen oikeuksien kunnioittaminen ei voi olla vapaaehtoisuuden varassa

Yritykset rakentavat yhteiskuntaan hyvinvointia. Joskus kolikolla on kuitenkin kääntöpuoli. Osa yrityksistä voi liiketoiminnassaan hyötyä jopa lapsi- ja pakkotyöstä. Tämä on mahdollista, sillä päättäjät eivät ole velvoittaneet yrityksiä toimimaan vastuullisesti myös Suomen rajojen ulkopuolella. Pelastakaa Lapset haluaa Suomeen yritysvastuulain, joka velvoittaa yritykset huolehtimaan, ettei niiden tuotantoketjuissa tapahdu ihmisoikeusloukkauksia myöskään Suomen rajojen ulkopuolella.

SEURAAVALLA HALLITUSKAUDELLA TULEE

  • säätää laki yritysten ihmisoikeushuolellisuusvelvoitteesta
  • lisätä yritysvastuutyön virkamiesresursseja erityisesti ulkoministeriössä
  • osallistua aktiivisesti yritysten ihmisoikeusvastuuta käsitteleviin kansainvälisiin prosesseihin