Pakolais- ja turvapaikanhakijalasten parempaa suojelua

Maailmassa on meneillään suurin pakolaiskriisi sitten maailmansotien päättymisen. Ihmiset pakenevat sotaa, vainoa ja toivottomuutta. Monilla alueilla uhkaava ilmastonmuutos pahentaa tilannetta entisestään. Suomella ja EU:lla on velvollisuus auttaa maailman pakolaiskriisin ratkaisussa tarjoamalla ihmisille laillisia väyliä turvaan.

Suomi on sitoutunut takaamaan YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumisen jokaisen lapsen kohdalla. Sopimus koskee yhtä lailla yksin maahan tullutta turvapaikanhakijalasta, vanhemmistaan eroon joutunutta lasta sekä lasta, joka on saapunut Suomeen huoltajansa tai muun perheenjäsenensä kanssa.

Kotoutumisvaiheessa olevien lasten, nuorten ja lapsiperheiden tuki ja oikeudet on turvattava. Esimerkiksi yksin maahan tulleiden lasten oikeus perheeseen ei tällä hetkellä toteudu, koska viime vaalikausina tehdyt lakimuutokset ja niiden toimeenpano ovat tehneet perheenyhdistämisestä yhä vaikeampaa, monille jopa mahdotonta.

Jokaisella lapsella on oikeus elämään, turvalliseen kasvuun, kehitykseen ja koulutukseen, sekä suojeluun väkivallalta. Konfliktimaissa lapset ovat vaarassa joutua värvätyiksi aseellisiin joukkoihin, yhteisönsä hylkimiksi tai eroon perheistään ja suvuistaan. Turvattomiin maihin ei saa palauttaa lapsia tai lapsiperheitä, ellei lapsen etua ole huolellisesti arvioitu.

SEURAAVALLA HALLITUSKAUDELLA TULEE

  • korottaa pakolaiskiintiötä
  • huolehtia, ettei lapsia oteta säilöön ja vastaanottojärjestelmä on lapsen edun mukainen
  • taata lapsen etu ja oikeusturva vastaanotto- ja turvapaikkaprosessissa kaikissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa
  • turvata lapsen etu palautuksissa
  • edistää yksin maahan tulleiden lasten mahdollisuutta perheenyhdistämiseen
  • varmistaa yksin Suomeen tulleille lapsille mahdollisuus perhehoitoon
  • vaikuttaa EU:n laajuiseen turvapaikkapolitiikkaan, joka suojelee liikkeellä olevia lapsia