Maailman lapset tarvitsevat globaalia vastuunkantoa

Köyhyys, konfliktit ja tyttöjen syrjintä tarkoittavat ennenaikaista lapsuuden loppua yli miljardille maailman lapselle. Suomen pitää toimia pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti kaikilla kansainvälisen politiikan foorumeilla köyhyyttä ja epätasa-arvoa ylläpitävien rakenteiden muuttamiseksi. Jos kauppa- ja veropolitiikka köyhdyttävät kehitysmaita, kehitysyhteistyö on vain vahinkojen paikkailua. Suomen on kannettava oma vastuunsa maailman lapsista – meillä on siihen varaa.

Suomen on sitouduttava selkeään aikatauluun, jolla kehitysyhteistyön rahoitus nostetaan YK-tavoitteen mukaiseen 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Haavoittavimmassa asemassa olevien lasten auttamiseksi 0,2 prosentin bruttokansantulo-osuus pitää ohjata kaikkein köyhimmille maille. Äärimmäisen köyhyyden vähentämisen on oltava Suomen kehitysyhteistyön ensimmäinen tavoite.

Pelastakaa Lapset ja muut kehitysyhteistyöjärjestöt tekevät maailmalla korvaamatonta ja tehokasta työtä. Kansalaisyhteiskunnalla on myös tärkeä rooli päättäjien ja yritysmaailman valvonnassa. On välttämätöntä, että 15 prosenttia kehitysyhteistyövaroista kohdistetaan kansalaisyhteiskunnan tukemiseen. Tämä on tärkeää varsinkin aikana, jolloin monessa maassa kansalaisyhteiskunnan toimintatilaa on kavennettu.

SEURAAVALLA HALLITUSKAUDELLA TULEE

  • perustaa kehityspolitiikka äärimmäisen köyhyyden vähentämiselle ja ihmisoikeusperustaisuudelle
  • taata haavoittavimmassa asemassa olevien lasten oikeudet Suomen kehityspolitiikassa
  • nostaa merkittävästi kehitysrahoitusta ja sitoutua aikatauluun, jolla kehitysrahoitus nousee 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta vuoteen 2030 mennessä
  • ohjata 0,2 prosentin bruttokansantulo-osuus kehitysrahoituksesta kaikkein köyhimmille maille
  • vahvistaa kansalaisyhteiskunnan roolia kehitysyhteistyössä ohjaamalla 15 % kehitysrahoituksesta järjestöille