Lapsivaikutusten arviointi ohjaamaan päätöksiä

YK:n lapsen oikeuksien komitea on jo 2011 huomauttanut Suomelle, että lapsen edun ja lapsivaikutusten arviointi on ollut päätöksenteossa puutteellista. Suomessa tulee jatkossa toimeenpanna yhtenäistä lapsen oikeuksien seurantaan pohjaavaa valtakunnallista lapsipolitiikkaa, jota ohjaa kansallinen lapsistrategia.

SEURAAVALLA HALLITUSKAUDELLA TULEE

  • säätää lailla lapsivaikutusten (LAVA) arvioinnin tekemisestä
  • edistää lapsen edun mukaista päätöksentekoa sisällyttämällä lapsivaikutusten arviointi osaksi valmistelu- ja päätöksentekoprosesseja
  • kiinnittää arvioinnin osana erityistä huomiota haavoittavassa asemassa oleviin lapsiin ja lapsiryhmiin
  • arvioida alueellisista eroista ja eri perhetilanteista johtuvat vaikutukset lapsiin ja nuoriin