Joustavampi perhevapaamalli

Suomen nykyinen perhevapaamalli on Pohjoismaiden jäykin ja korvaustasoltaan alhaisin. Perhevapaa-uudistusta tarvitaan helpottamaan työn ja perheen yhdistämistä sekä edistämään tasavertaista vanhemmuutta. Perheiden hyvinvointia, syntyvyyttä ja työllisyyttä tukeva perhevapaajärjestelmä on hyvä investointi, jonka tulee olla koko yhteiskunnan vastuulla.

Uudistuksen pitää lisätä joustavuutta perheen ja työn yhdistämiseksi ja huomioida perheiden yhdenvertainen kohtelu sekä erilaiset perhemuodot ja elämäntilanteet. Nykyinen perhevapaajärjestelmä johtaa erityisesti äitien pidempään poissaoloon työelämästä, koska esimerkiksi äitiys- ja vanhempainvapaa on sidottu pidettäväksi yhtenäisenä jaksona. Vanhemmilla tulee olla oikeus valita, missä järjestyksessä vanhempainvapaat pidetään.

SEURAAVALLA HALLITUSKAUDELLA TULEE

  • toteuttaa perhevapaiden uudistus, joka pidentää ansiosidonnaista perhevapaata ensisijaisesti isän osuutta kasvattamalla
  • huolehtia, että perhevapaauudistuksessa lapsi tai kumpikaan vanhemmista ei joudu heikompaan asemaan kuin nykyisin.