Eduskuntavaaliohjelma 2019 Eduskuntavaaliohjelma 2019

Pelastakaa Lasten Eduskuntavaaliohjelma 2019

Yhtäkään lasta ei jätetä

Lasten hyvinvointi on kiinni arjen teoista ja päätöksistä. Parhaat lähtökohdat lasten hyvälle elämälle luodaan yhdessä lasten kanssa, heitä kuunnellen ja heidän ehdotuksiaan vakavasti ottaen.

Köyhyydestä johtuva eriarvoisuus on yksi aikamme vaikeimmista haasteista. Perheiden pitkittyneet taloudelliset vaikeudet heijastuvat suoraan lasten ja nuorten hyvinvointiin. Köyhyys periytyy ja haavoittaa useita sukupolvia.

Maailmalla köyhyys, konfliktit ja tyttöjen syrjintä tarkoittavat ennenaikaista lapsuuden loppua yli miljardille lapselle. Yhä useampi lapsi elää keskellä konfliktia, jossa he ovat alttiita vakaville ihmisoikeusloukkauksille. Väkivallan kohtaaminen ja näkeminen on henkisesti kuormittavaa ja haitallista lapsille.

Lapset kokevat väkivaltaa edelleen myös Suomessa ja puuttuminen lasten kaltoinkohteluun ja hyväksikäyttöön edellyttää riittävää lasten suojelua ja sen resursointia.

Kaikilla lapsilla on oikeus elää ilman syrjintää, saada parasta mahdollista tukea ja palvelua sekä kehittyä kykyjensä ja voimavarojensa mukaisiksi upeiksi, ainutkertaisiksi ihmisiksi.

Pelastakaa Lapset puolustaa erityisesti kaikkein heikoimmassa ja haavoittavimmassa asemassa olevia lapsia Suomessa ja maailmalla. Haluamme antaa äänen myös niille lapsille, jotka eivät tule yhteiskunnassa kuulluiksi. Tulevan hallituksen tärkein tehtävä on varmistaa, ettei yhtäkään lasta jätetä.

Lataa Pelastakaa Lasten eduskuntavaaliohjelma 2019 (.pdf)

Vaalitavoitteet

 • Toisen asteen opinnot maksuttomiksi kaikille

  Varattomuudesta johtuvat huolet painavat vähävaraisia toisella asteella opiskelevia nuoria.

  Lue lisää
 • Vähävaraisille perheille erityistä tukea

  Perheen taloudellinen tilanne hankaloittaa nuorten elämää vapaa-ajalla.

  Lue lisää
 • Lapsivaikutusten arviointi ohjaamaan päätöksiä

  YK:n lapsen oikeuksien komitea on jo 2011 huomauttanut Suomelle, että lapsen edun ja lapsivaikutusten arviointi on ollut päätöksenteossa puutteellista.

  Lue lisää
 • Joustavampi perhevapaamalli

  Suomen nykyinen perhevapaamalli on Pohjoismaiden jäykin ja korvaustasoltaan alhaisin.

  Lue lisää
 • Pakolais- ja turvapaikanhakijalasten parempaa suojelua

  Maailmassa on meneillään suurin pakolaiskriisi sitten maailmansotien päättymisen.

  Lue lisää
 • Lasten suojelun resurssit ja laatu on taattava

  Lastensuojelun resurssien puute ja suuret työntekijäkohtaiset asiakasmäärät ovat olleet lastensuojelun ongelmista viime aikoina näkyvimmin esillä.

  Lue lisää
 • Maailman lapset tarvitsevat globaalia vastuunkantoa

  Köyhyys, konfliktit ja tyttöjen syrjintä tarkoittavat ennenaikaista lapsuuden loppua yli miljardille maailman lapselle.

  Lue lisää
 • Sota lapsia vastaan on lopetettava

  Maailmassa 357 miljoonaa lasta elää konfliktialueilla.

  Lue lisää
 • Suomi yritysvastuun edelläkävijäksi - Lapsen oikeuksien kunnioittaminen ei voi olla vapaaehtoisuuden varassa

  Yritykset rakentavat yhteiskuntaan hyvinvointia.

  Lue lisää
 • Suojellaan lapsia seksuaaliväkivallalta

  Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan sekä seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun ehkäiseminen vaatii pitkäjänteistä ja monialaista työtä.

  Lue lisää