Eväitä Elämälle 2020

Vuosi 2020 muistetaan ennen kaikkia koronapandemiasta.

Koronan vaikutukset ovat ulottuneet kaikkiin. Taakka on ollut erityisen raskas niille, jotka olivat haavoittavassa asemassa jo ennen koronaa. Esimerkiksi vähävaraisissa lapsiperheissä tilanne on ollut haastava ja arjessa selviytymisestä on kannettu perheissä suurta huolta.

Köyhyys koskettaa lukuisten lasten elämää Suomessa: ennen koronakriisiä yli 120 000 lasta eli vähävaraisissa perheissä. Pelkona on, että määrä kasvaa kriisin myötä. Lasten elämässä köyhyys vaikuttaa koulunkäyntiin, vapaa-ajan mahdollisuuksiin ja kaverisuhteisiin. Seuraukset voivat ulottua pitkälle tulevaisuuteen.

Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelmalla tuetaan vähävaraisten perheiden lasten opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia. Tukea myönnetään lapsille, joiden toisen asteen opinnot tai harrastusmahdollisuudet ovat uhattuna perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi. Vuonna 2020 koronan vuoksi vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevien lapsiperheiden hätä nousi suureksi. Pelastakaa Lapset vastasi hätään ja aloitti ruokalahjakorttien jakamisen.

Eväitä Elämälle -ohjelman tavoitteena on edistää lasten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvää kehitystä. Ohjelmaa toteutetaan valtakunnallisesti noin 60 paikkakunnalla ja se rahoitetaan täysin lahjoitusvaroin. Vuonna 2020 vastattiin lisäksi perheiden ja lasten vaikeaan tilanteeseen koronakriisissä.

Eväitä Elämälle -ohjelman tukimuodot ovat

  • oppimateriaalituki toisen asteen opiskelijoille
  • harrastustuki
  • mentorointi yläkoululaisille ja 10.luokkalaisille
  • lomakotitoiminta (ei vuonna 2020)
  • ruokalahjakortit koronakriisin aikana

Lue raportti

Eväitä Elämälle 2020

Yli 22 000 lasta sai Eväitä Elämälle -ohjelman tukea vuonna 2020

22 217 LASTA SAI TUKEA

TUKEMISEEN KÄYTETTIIN 1 286 316 EUROA

MUKANA 5 ALUETOIMISTOA ja 59 PAIKALLISYHDISTYSTÄ