Eväitä Elämälle 2019

Suomessa 120 000 lasta elää vähävaraisissa perheissä.

Lasten elämässä köyhyys vaikuttaa hyvinvointiin, koulunkäyntiin, vapaa-ajan mahdollisuuksiin sekä kaverisuhteisiin. Vaikutukset voivat ulottua pitkälle aikuisuuteen ja periytyä herkästi sukupolvelta toiselle.

Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelmalla tuetaan vähävaraisten perheiden lasten opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia. Tukea myönnetään lapsille, joiden toisen asteen opinnot tai harrastusmahdollisuudet ovat uhattuna perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi.

Vuonna 2019 ohjelman varoilla avautui lisäksi mahdollisuus hakea lomakotia. Lomakotitoiminta on tarkoitettu vähävaraisille perheille, joiden läheisverkosto on pieni tai joiden arkea kuormittaa vaikea elämäntilanne.

Ohjelman tavoitteena on edistää lasten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvää kehitystä.

Ohjelmaa toteutetaan valtakunnallisesti noin 60 paikkakunnalla ja se rahoitetaan täysin varainhankinnalla.

Eväitä Elämälle -ohjelman tukimuodot ovat

  • oppimateriaalituki toisen asteen opiskelijoille
  • harrastustuki
  • mentorointi yläkoululaisille ja 10.luokkalaisille
  • lomakotitoiminta

Lue raportti

EVÄITÄ ELÄMÄLLE 2019

Lähes 2500 lasta sai Eväitä Elämälle -ohjelman tukea vuonna 2019

2453 LASTA SAI TUKEA

TUKEMISEEN KÄYTETTIIN 608 513 EUROA

MUKANA 5 ALUETOIMISTOA ja 59 PAIKALLISYHDISTYSTÄ

Ohjelma rahoitetaan varainhankinnalla