Rädda Barnen arbetar för barnens välbefinnande och rättigheter, med fokus på de barn och ungdomar som har det allra svårast, både i Finland och utomlands.

 Södra Finlands regionbyrå, Åbo lokalbyrå anställer en

socialarbetare

för tiden 1.8.2017-31.12.2018. Arbetsuppgiften innebär adoptionsrådgivning för familjer som vill adoptera ett barn från Finland eller från utlandet samt placering av omhändertagna barn i familjer. Familjeplaceringar görs i ett nära samarbete med kommunernas sociala myndigheter samt med andra berörda parter.

Vi förutsätter av sökande  behörighet enligt lagen om yrkesutbildad personer inom socialvården (817/2016). Vi värdesätter tidigare erfarenhet av barnskyddsarbete samt familjeplacering. Verksamhetsområdet för vikariatet är delvis de svenskspråkiga områdena i Egentliga Finland, vi kräver god muntlig och skriftlig förmåga i båda inhemska språken. Arbetet innebär resor, körkort är nödvändig. Vi erbjuder ett mångsidigt och utmanande arbetsfält. Lönen utfaller enligt den privata socialsektorns kollektivavtal.

För oss är barnens säkerhet viktig i all vår verksamhet och ett absolut krav på valet till befattningar inom Rädda Barnen är att de anställda förbinder sig till att skydda barnen från alla former av våld. Innan valet bekräftas bör den sökande uppvisa ett straffregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

Tilläggsuppgifter ger regionchef Kristiina Mattinen tel. 040 838 4040.

Skicka din ansökan via den här länken senast 2.6.2017.