Nu söker vi till Mellersta Finlands regionbyrås nya filial i Seinäjoki en

SOCIALARBETARE

Arbetet omfattar uppgifter inom adoption samt familjevård.

Vi tillhandahåller adoptionsrådgivning till familjer som önskar sig ett inhemskt eller utländskt barn, samt till föräldrar som överväger att lämna sitt barn för adoption. Familjevårdsarbetet omfattar placeringsprocesser inom ramen för barnskyddet samt stöd i samband med placeringen. Till båda dessa uppgifter hör dessutom uppföljningen av barns placering, stöd till familjen och rapportering. När det gäller placeringar i familjevård samt stödarbetet samarbetar vi tätt med de kommunala sociala myndigheterna samt andra berörda.

Du är behörig socialarbetare (lag om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2016) och har en bred erfarenhet av barnskyddsarbete, framför allt familjevård, och du är tvåspråkig (finska-svenska). Du är bra på kommunikation och kan arbeta med barn och familjer också i krävande situationer.  Du bör ha körkort och eftersom arbetet omfattar resor samt kvällsarbete är det viktigt att du är flexibel när det gäller arbetstider.

Vi erbjuder dig ett intressant och mångsidigt arbete i en ansedd barnskyddsorganisation som utvecklas. Vår personal är starkt engagerad i det vi tillsammans gör för att främja barns välmåga och rättigheter. Vi kommer nu att i Seinäjoki inrätta en separat filial som lyder under Mellersta Finlands regionkontor. Du får i ditt arbete stöd av ett eget team, arbetshandledning, konsultationsstöd av barnpsykiater samt stöd av organisationens experter inom många områden.

För oss är barns trygghet viktig i all verksamhet och personalens vilja att skydda barn mot våld är en absolut förutsättning i arbetet. Därför kommer vi att granska ditt utdrag om brottslig bakgrund innan vi sluter ett anställningsavtal (lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2002).

Det handlar om en anställning som gäller tills vidare och arbetet kan inledas 17.9 eller enligt överenskommelse. Lön enligt kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen.

Blev du intresserad? Skicka in din ansökan via bifogade länk senast 20.8.2018.

Ytterligare information om tjänsten ges av regionchef Anu Huovinen, anu.huovinen@raddabarnen.fi, tfn 040 828 3910