Pelastakaa Lasten palvelutoiminnan kokonaisuuteen kuuluvat kolme lastenkotia, erityislastenkoti, erityisnuorisokoti, kolme perhekuntoutusyksikköä sekä alaikäisyksikkö yksin maahan tulleille kotoutumisvaiheessa oleville nuorille. Palvelutoiminnan piirissä työskentelevät kaksi kehittämispäällikköä ja SILTA asiantuntija.

Haemme kehitysmyönteiseen työtiimiimme innovatiivista ja innostunutta perhekuntoutuksen ammattilaista

Perheohjaajaa

Vantaalla sijaitsevaan perhekuntoutusyksikkö Tyrskyyn

Perhekuntoutusyksikkö Tyrsky sijaitsee Länsi-Vantaalla. Perhekuntoutus on tarkoitettu sosiaalihuollon tai lastensuojelun avohuollon asiakkaina oleville perheille, jotka tarvitsevat intensiivisen perhekuntoutusjakson perheen omien voimavarojen kartoittamiseksi ja vahvistamiseksi. Hoidon viitekehys perustuu kiintymyssuhdeajatteluun sekä lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen tarkasteluun ja tukemiseen. Perhekuntoutusyksikkö Tyrskyssä hyödynnetään yhteisöllistä arkea kuntoutuksen osana.

Perheohjaajan työ on epäsäännöllistä kolmivuorotyötä. Perheohjaajana vastaat yhdessä ammattitaitoisen tiimimme kanssa perheiden kokonaisvaltaisesta kuntoutuksesta yhteisöllisessä arjessamme. Työhösi kuuluu omahoitajatyöskentelyä työparin kanssa nimetyille perheille, arjen yhteisöllistä ja menetelmällistä perhekuntoutustyötä, verkostoyhteistyötä ja kodinhoidollisia tehtäviä. Arvostamme valintaa tehdessämme hakijan mahdollisia perhekuntoutukseen suuntaavia erikoistumiskoulutuksia (esim. perheterapeutti, MIM-, perhearviointi-, päihde- tai mielenterveyskoulutus tms.)

Sinulla on sosiaali- tai terveysalan AMK-tutkinto sekä aikaisempaa kokemusta lastensuojelussa perheiden kanssa tehtävästä työstä. Olet lasten ja perheiden hyvinvoinnista ja elämänlaadusta aidosti välittävä hoitotyön ammattilainen, jolla on kipinä perheiden kuntouttamiseen ja työn kehittämiseen. Lapsen osallisuus on työtäsi ohjaava periaate. Työkaverisi ja yhteistyökumppanisi ovat ylistäneet vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojasi.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja monipuolisen tehtävän arvostetussa ja kehittyvässä lastensuojelujärjestössä.  Moniammatillinen työyhteisömme on vahvasti sitoutunut siihen mitä teemme yhdessä. Tarjoamme työsi tueksi säännöllistä ryhmätyönohjausta, yksilötyönohjausta sekä nuorisopsykiatrin konsultaatiot. Sinulla on mahdollisuus osallistua koulutuksiin, sillä osaamisen kehittäminen on meistä tärkeää. Hyvän työilmapiirin ylläpitäminen on meille arvokas yhteinen asia.

Lasten turvallisuus on meille tärkeää kaikessa toiminnassamme ja työntekijöiden sitoutuminen lasten suojelemiseen väkivallalta on ehdoton edellytys valinnalle tehtävään, joten tarkistamme rikostaustaotteesi ennen työsopimuksen solmimista (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi 504/2002).

Tehtävä on noin neljän kuukauden opintovapaan sijaisuus. Palkkaus määräytyy yksityisen sosiaalipalvelualan TES:in mukaisesti.

Lisätietoja tehtävästä antaa 15.8.-17.8. klo 9-15 yksikön johtaja Sami Köykkä puh. 050 433 1380 tai sami.koykka@pelastakaalapset.fi tai http://www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/perhekuntoutusyksikko-tyrsky/

Kiinnostuitko tehtävästä? Haethan tehtävää 19.8.2018 mennessä tämän linkin kautta. Työ alkaa 1.9.2018 tai sopimuksen mukaan.