Kansainvälisessä Yhtäkään lasta ei jätetä -kampanjassa Pelastakaa Lapset vaikuttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten oikeuksien toteutumiseen ja hyvinvointiin kaikkialla maailmassa. Suomessa kampanjoimme koulutuksellisen yhdenvertaisuuden toteutumiseksi.

Haemme Suomessa toteutettavalle kampanjalle koordinaattoria vuoden kestävään määräaikaiseen työsuhteeseen vastaamaan kampanjan kokonaisvaltaisesta koordinaatiosta, kampanjan toteutuksesta ja kampanjamateriaalien tuotannosta. Kampanjakoordinaattori toimeenpanee kampanjan tapahtumia ja vastaa yhteydenpidosta paikallistoimijoihin ja yhteistyökumppaneihin sekä hoitaa kampanjan sisäistä ja ulkoista viestintää. Kampanjakoordinaattori osallistuu myös raportointiin ja kampanjan vaikuttavuuden seurantaan.

Hakijalta edellytetään itsenäistä työotetta ja kokemusta kampanjatyöstä, tietotekniikka- sekä viestintätaitoja, sosiaalinen media mukaan lukien. Eduksi katsotaan kokemus vaikuttamistyöstä järjestösektorilla sekä järjestöverkostojen ja sidosryhmien tuntemus, viestintä- ja esiintymistaidot sekä lapsen oikeuksien, lapsiköyhyyden ja koulutuspolitiikan osaaminen.

Lasten turvallisuus on meille tärkeää kaikessa toiminnassamme ja työntekijöiden sitoutuminen lasten suojelemiseen väkivallalta on ehdoton edellytys valinnalle tehtävään.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja monipuolisen työtehtävän. Työpaikkana on Pelastakaa Lasten Tiukula-talo Helsingin Käpylässä. Työ sisältää ilta- ja viikonlopputyötä ja hakijalla tulee olla matkustusvalmius.

Sähköiset hakemukset palkkatoiveineen 15.2.2017 mennessä osoitteeseen tiina-maria.levamo@pelastakaalapset.fi, sekä lisätietoja puh: 0505706360. Paikka täytetään mahdollisimman pian.

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 120 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä muutoksia lasten elämään.