Haemme Joensuuhun ja Helsinkiin

KAHTA KERHOTOIMINNAN OHJAAJAA Suomesta oleskeluluvan saaneille lapsiperheille suunnatun ryhmätoiminnan käynnistämiseen ja toteutukseen.

Ohjaaja organisoi ja vastaa itsenäisesti ryhmän toteutuksesta yhdessä paikallisten yhteistyötahojen ja vapaaehtoisten kanssa. Ohjaaja on osa Yhdessä lasten tueksi -hankkeen työryhmää, johon kuuluu hankepäällikkö ja kaksi suunnittelijaa. He vastaavat hankkeen suunnittelusta, seurannasta, arvioinnista ja kehittämisestä ja toimivat tiiviissä yhteistyössä ohjaajan kanssa. Hanketyöryhmässä on erityisosaamista psykososiaaliseen tukeen sekä kriisi- ja traumatyöhön liittyen.

Tehtävä on osa-aikainen (50 %) ja sisältää:

 • Yhteistyöverkostojen ja -tahojen kartoittamisen ennen toiminnan aloitusta
 • Kerhosuunnitelman läpikäynnin, kommentoinnin ja muokkauksen
 • Kohdeperheiden haastattelun ennen toiminnan käynnistystä
 • Kerhotoimintakertojen suunnittelun, toteutuksen, toiminnan vaikutusten havainnoinnin ja purkukeskustelut yhteistyötahojen ja vapaaehtoisten kanssa
 • Toiminnan raportoinnin muulle hanketyöryhmälle
 • Viestinnän hanketyöryhmän, vapaaehtoisten ja yhteistyötahojen kanssa
 • Toimintaan liittyvistä hankinnoista huolehtimisen ja kerhotilan kunnossapidon

Edellytämme

 • Soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa
 • Perustietoja lasten kasvusta ja kehityksestä
 • Aloitteellisuutta, suunnitelmallisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja oman työn hallintaan
 • Sujuvaa suullista ja kirjallista viestintää
 • Hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä tulla toimeen eri lähtökohdista tulevien ihmisten kanssa
 • Kehittämismyönteisyyttä ja kiinnostusta moniammatilliseen yhteistyöhön

Hyödyksi on

 • Kokemus eri maista ja taustoista tulevien ihmisten parissa työskentelystä
 • Kokemus lasten parissa työskentelystä ja/tai lapsiryhmien vetämisestä

Kerhotoiminnan ohjaaja pääsee osaksi osaavaa ja innostunutta työryhmää ja on mukana luomassa uudenlaisia toimintamuotoja oleskeluluvan saaneiden lapsiperheiden psykososiaalisen hyvinvoinnin tueksi. Ohjaaja saa säännöllistä tukea ja lisäkoulutusta. Ohjaaja perehdytetään tehtävään ennen ryhmätoiminnan käynnistymistä. Tehtävä edellyttää mahdollisuutta etä- ja iltatyöhön.

Toiminta on osa Pelastakaa Lasten kolmivuotista STEA -rahoitteista Yhdessä lasten tueksi -hanketta, jossa tuetaan vastaanottokeskuksissa asuvia turvapaikanhakijalapsia ja heidän vanhempiaan Lapsiystävällinen tila -toiminnan kautta ja edistetään oleskeluluvan saaneiden lapsiperheiden kotoutumista.

Joensuussa ja Helsingissä alkuvuonna 2018 käynnistyvällä ryhmätoiminnalla edistetään lapsiperheiden psykososiaalista hyvinvointia ja perheensisäisiä vuorovaikutussuhteita. Lisäksi tarjotaan tietoa suomalaisista käytänteistä ja lapsiperheille suunnatuista palveluista. Yhteistyötä tehdään kunnallisten toimijoiden, ja viranomaisten sekä muiden järjestöjen kanssa. Toiminnan toteutuksesta vastaa ohjaaja yhdessä vapaaehtoisten kanssa.

Lasten turvallisuus on meille tärkeää kaikessa toiminnassamme ja työntekijöiden sitoutuminen lasten suojelemiseen väkivallalta on ehdoton edellytys valinnalle tehtävään. Tehtävä on määräaikainen ja kestää vuoden 2018 loppuun. Työ alkaa tammikuun 2018 aikana tai sopimuksen mukaan. Palkkaus on yksityisen sosiaalipalvelualan TES:n mukainen.

Tiedustelut 22.12.2017 mennessä tai 2.1.2018 jälkeen:
Hankepäällikkö Saara Pihlaja, saara.pihlaja@pelastakaalapset.fi tai puh. 050 911 9295.

Hakuaika maanantaihin 8.1.2018 asti, hakemukset tämän linkin kautta.