Pelastakaa Lasten päämääränä on edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja parantaa lasten asemaa kotimaassa ja kansainvälisesti. Kotimaassa panostetaan lastensuojelupalveluiden lisäksi suunnitelmalliseen lastensuojelun kehittämis- ja vaikuttamistyöhön. Pelastakaa Lapset on laadukkaan lastensuojelutyön ammattilainen ja vahva vaikuttaja yhteiskunnassa.

Pelastakaa Lapset ry etsii Palvelutoiminnan suunnittelijaa keskustoimistoon Helsinkiin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.9.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Suunnittelijan tehtävä on organisaatiossamme uusi ja se sijoittuu lastensuojelun palvelutoiminnan kokonaisuuteen. Pääasiallisena tehtävänä on vastata sijaishuollon laitosyksiköiden ja aluetoimistoissa toteutettavan perhehoidon sisällöllisestä kehittämisestä yhteistyössä palveluita toteuttavien ammattilaisten kanssa. Lisäksi tehtävään kuuluu toimintojen kilpailutuksiin osallistumiseen ja markkinointiin liittyvä asiantuntijuus. Suunnittelija tekee tiivistä yhteistyötä muiden lastensuojelupalveluiden kehittämisestä vastaavien asiantuntijoiden, sijaishuoltoyksiköiden johtajien, aluejohtajien sekä sijaishuollon verkostojen kanssa. Tehtävään valittava suunnittelija pääsee myös itse vaikuttamaan tehtävänkuvan rakentamiseen.

Suunnittelijalta edellytämme lain sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2916) mukaista sosiaalityöntekijän kelpoisuutta. Myyntiin ja markkinointiin liittyvät lisäkoulutukset ovat eduksi. Tehtävään valittavalta toivotaan lastensuojelun ja sijaishuollon osaamista sekä kokemusta kilpailutuksista ja työn kehittämisestä. Palveluiden myyminen ja tuotteistaminen edellyttävät innovatiivista ja innostunutta asennetta työssä.

Tarjoamme innostavan ja mielenkiintoisen työskentely-ympäristön Pelastakaa Lasten kotimaan ohjelmassa. Järjestön monipuolisuus ja kansainvälisyys tuovat työhön kiinnostavia uusia näkökulmia. Pääset tekemään työtä uudessa organisaatiossa, jossa pyritään kannustavaan työilmapiiriin ja tarjotaan työntekijöille mahdollisuus kehittyä ja syventää osaamistaan. Tulet myös osaksi vahvojen asiantuntijoiden ja osaavien ammattilaisten joukkoa, jonka erityinen missio on huolehtia lapsen oikeuksien ja osallisuuden toteutumisesta omassa toiminnassa, yhteiskunnassa ja koko maailmassa.

Lasten turvallisuus on meille tärkeää kaikessa toiminnassamme ja työntekijöiden sitoutuminen lasten suojelemiseen väkivallalta on ehdoton edellytys valinnalle tehtävään.

Työehdot ja palkkaus määräytyvät yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaan.

Suunnittelijan tehtävään liittyviin kyselyihin vastaa palvelutoiminnan johtaja Anu Lehto (p. 040 739 3474) viikolla 32.

Hakemukset tämän linkin kautta viimeistään 11.8.2017 klo 16.