Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö verkossa
OTA PUHEEKSI – INTERNET JA LASTEN SEKSUAALINEN HYVÄKSIKÄYTTÖ. Tietoa internetiin liittyvän lasten seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisystä ja auttamisen tavoista mahdollisissa ongelmatilanteissa lasten ja nuorten parissa toimiville ammattilaisille. (2013)
Pelastakaa Lapset ry:n tuottama aineisto Ota puheeksi – internet ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö antaa lasten ja nuorten parissa toimiville ammattilaisille tietoa ja ymmärrystä digitaalisen median ja verkkoympäristön merkityksestä lasten ja nuorten elämässä. Opas tarjoaa neuvoja lasten seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisyyn ja lapsen tukemiseen mahdollisissa ongelmatilanteissa. Oppaan tehtäväosio sisältää harjoitteita, jotka auttavat lapsia ja nuoria pitämään huolta itsestään ja rajoistaan sekä vahvistavat heidän taitojaan toimia internetissä turvallisesti ja vastuullisesti.