Sankaritarina: Anne Kanene – lapsiystävällisemmän maailman rakentaja Sankaritarina: Anne Kanene – lapsiystävällisemmän maailman rakentaja

Sankaritarina: Anne Kanene – lapsiystävällisemmän maailman rakentaja

Pelastakaa Lasten lastensuojelun asiantuntija Anne Kanene rakentaa lapsiystävällisempää maailmaa maissa, joissa yksin jo köyhyys ja kuivuus murentavat inhimillisesti hyvän elämän mahdollisuuksia. Lapsen ilo, innostus ja uteliaisuus on kaikkialla maailmassa sama, kielestä tai uskonnosta riippumatta.

”Erilaisuuden kohtaaminen vaatii uskallusta – mutta se kannattaa”

”Lasten suojeleminen on paljon enemmän kuin lasten suojelemista kuolemalta tai väkivallalta. Se on yksilön ja yhteisön elämänlaadun kohentumista. Ihmisarvon kirkastamista. Yhteistyön lujittamista. Inhimillisyyteen luottamista”, sanoo kansainvälisen toiminnan puolella lastensuojelun asiantuntijatehtäviä hoitava Anne Kanene.

Anne Kanene työskentelee Pelastakaa Lasten Sambian maatoimistosta käsin. Hänen asiantuntijuuttaan tarvitaan myös Somaliassa, Afganistanissa ja Sudanissa. Maissa, joissa perinteisesti lasten tehtävä on ollut vahvistaa omilla toimillaan perheen toimeentuloa.

”Ihmisten kesken tehtävässä työssä samankaltaisuudesta kiinnostuminen tuo meitä ihmisiä lähemmäs toisiamme tehokkaammin kuin mikään muu. Vaikka erilaisuuden pelko on inhimillistä, on rohkeutta kiinnostua toisesta ihmisestä ja tarkastella häntä tasavertaisena, joskin eri lähtökohdista, tapaamiseen saapuvana kanssaihmisenä”, sanoo Anne Kanene. Näin myös lasten kohtaamisissa.

Lapsen kunnioittamisen lähtökohta

”Olen tehnyt Afrikassa lastensuojelutyötä parikymmentä vuotta. Siinä ajassa jo näkee, että muutosta tapahtuu. Vanhemmat rakastavat lapsiaan. Useimmiten. Eivät he halua lapsilleen pahaa. Siinä me ihmiset olemme enemmän samanlaisia kuin erilaisia. Siksi muutos lasten suojelemiseksi tapahtuu, vaikka maan tavat ja käytännöt olisivat lapsille haitallisia”, Anne Kanene sanoo.

Yhteisöllisissä kulttuureissa yhteisön hyväksyntä on usein tärkeämpää kuin omat näkemykset. Ellei anoppi arvosta miniänsä tapaa rakastaa lapsiaan huolta pitäen, ilman kuritusväkivaltaa, miniä peittää nämä tarpeensa.

Elleivät yhteisön vaikutusvaltaiset henkilöt näe lasten suojelua erityisenä arvona, eivät sitä toteuta yhteisökään.

”Vastuu lasten hyvinvoinnista on valtioilla ja kaikilla aikuisilla. Samalla on kuultava lasten näkemyksiä. Näin syntyy pysyvä muutos.”

”Tekemämme muutostyö tapahtuu samanaikaisesti perheiden, yhteisöjen, uskonnollisten ja perinteisten johtajien ja virkamiesten, sekä lasten keskuudessa. Arvostavan keskusteluyhteyden kautta voimme haastaa vahingollisia ja lasten oikeuksia rikkovia käytäntöjä, ja vahvistaa niitä, jotka suojelevat lapsia. Vastuu lasten hyvinvoinnista on valtioilla ja kaikilla aikuisilla. Samalla on kuultava lasten näkemyksiä. Näin syntyy pysyvä muutos”, sanoo Anne Kanene.

Pelastakaa Lasten tekemä lastensuojelutyö on ihmisoikeustyötä. Erilaisilla hankkeilla lasten suojelemiseksi on toki ennalta määritellyt aikataulut, muutostavoitteet, muutoksen edistymisen seurantavaatimukset sekä muutoksen vaikuttavuuden arviointi. Vaikka hankkeet ovat määräaikaisia, niin lasten oikeuksien ajaminen jatkuu kaiken aikaa näiden lasten elämää parantavien toimien rinnalla.

”On menestys, kun vanhempainryhmässä äidit ja isät alkavat suoda rakkaudellisille tunteilleen sijaa kasvatuksessa.”

Menestyksen hetkiä

On menestys, kun vanhempainryhmässä äidit ja isät alkavat suoda rakkaudellisille tunteilleen sijaa kasvatuksessa, sillä avoin ihmissuhde on merkityksellistä lapselle, mutta myös hänen vanhemmilleen.

On menestys, kun paikallisilla sosiaalityöntekijöillä on riittävät tiedot ja taidot tukea väkivallan kohteeksi joutunutta lasta ja saattaa rikoksentekijä vastuuseen.

On menestys, kun valtion päätöksentekijät vahvistavat lastensuojelulakia. Näin on käynyt Sambiassa, jossa elokuussa 2022 voimaantullut lastensuojelulaki kieltää lapsiavioliitot, lapsityön ja lapsille haitalliset perinteet, kuten kuritusväkivallan kaikissa yhteyksissä sekä sukupuolielinten silpomisen.

Menestykset ovat aina suuria, vaikka ne ovat eri kokoisia.

Työmme Sambiassa

Sambiassa varmistamme, että yhä useamman lapsen oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen toteutuu.

Vähennämme lapsiköyhyyttä tukemalla äärimmäisessä köyhyydessä eläviä perheitä ja kehittämällä sosiaaliturvan rakenteita.

Vahvistamme lastensuojelunrakenteita ja edistämme kaikkien toimijoiden kykyä tunnistaa vaikeuksissa olevia lapsia ja huolehtia heistä.

Tutustu työhömme