Sankaritarinoita jo sata vuotta Sankaritarinoita jo sata vuotta

Sankaritarinoita jo sata vuotta

Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa lasten tulevaisuuteen

Jo sadan vuoden ajan Pelastakaa Lapset on parantanut lasten elämää niin Suomessa kuin maailmalla. Jatkamme, kunnes meitä ei enää tarvita. Olemme vahva suomalainen toimija, jolla on vaikutus lasten elämään kaikkialla.​​

Tänä vuonna juhlimme lasten sankareita.​​

Sankari on vapaaehtoinen, lahjoittaja, jäsen, kumppani tai esikuva. Yhdellä turvallisella aikuisella voi olla pysyvä vaikutus lapsen koko elämään. ​​

Tule tekemään kanssamme uusia sankaritarinoita.

Tutustu historiamme merkittäviin hetkiin ja henkilöihin!

Aikajanalta löydät Pelastakaa Lapset ry:n tärkeimmät askeleet 1920-luvulta tähän päivään.

Katso historiikki

SANKARITARINOITA NYT JA TULEVAISUUDESSA

Kansalaisjärjestön toiminnan mahdollistavat ne ihmiset, lasten sankarit, jotka omalla toiminnallaan tekevät lasten elämää paremmaksi niin Suomessa kuin maailmalla. Lasten sankareita ovat järjestön työhön osallistuvat vapaaehtoiset, lahjoittajat, jäsenet, kumppanit, työntekijät ja monin muin tavoin lapsen oikeuksia edistävät ihmiset ja organisaatiot – ja tietysti lapset itse.

Marja Hintikka - Lapsen oikeuksien puolestapuhuja

Mediapersoona Marja Hintikka on toiminut Pelastakaa Lasten 100-vuotisjuhlavuoden lähettiläänä. Hän kokee tärkeäksi puhua lasten oikeuksista ja puolustaa lapsuutta.

Lue sankaritarina

Pelastakaa Lapset ry – tekemässä sankaritarinoita jo sata vuotta 

Sata vuotta sitten, 4.2.1922, perustettiin Suomen tasavallan presidentin puolison Ester Ståhlbergin johdolla Koteja Kodittomille Lapsille -järjestö auttamaan Suomen sisällissodassa kärsineitä lapsia. Vuonna 1945 järjestön uudeksi nimeksi muutettiin Pelastakaa Lapset ry – Rädda Barnen rf. Vuonna 1997 Pelastakaa Lapset liittyi kansainvälisen Save the Children -liikkeen jäseneksi.

Ensimmäisenä toimintavuotenaan järjestö auttoi 150 lasta Suomessa. Nyt sata vuotta myöhemmin, Pelastakaa Lasten kotimaan toiminta on laajentunut ja monipuolistunut tavoittaen jopa 45 000 lasta vuodessa.

Pelastakaa Lapset on yksi kolmestakymmenestä Save the Children -liikkeen jäsenjärjestöstä, jotka yhdessä muodostavat maailman johtavan lapsenoikeuksien kattojärjestön, joka toimii lasten puolesta yli 120 maassa ja auttaa kymmeniä miljoonia lapsia joka vuosi.

Lasten oikeuksien puolesta Suomessa ja maailmalla

Pelastakaa Lapset ry toimii poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomana kansalaisjärjestönä, joka edistää lapsen oikeuksia ja auttaa vaikeissa oloissa eläviä lapsia. Järjestön visiona on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen.

Järjestö on ottanut tehtäväkseen parantaa tapaa, jolla lapsia kohdellaan. Tarkoituksena on saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään niin Suomessa kuin maailmalla. Tätä työtä järjestö tekee laadukkaan ammatillisen työn, lapsipoliittisen vaikuttamisen sekä lasten ja lapsiperheiden auttamisen kautta pitäen huolta lapsen osallisuudesta.

Tänä päivänä järjestön kotimaan toimintaan kuuluvat laadukkaat lastensuojelupalvelut, joiden osana tarjotaan muun muassa sijaishuollon sekä lastensuojelun avohuollon ja sosiaalihuollon tukiperhepalveluita.

Toisena keskeisenä osana kotimaan työtä ovat lapsia ja perheitä tukevat ehkäisevät toiminnot, jotka sisältävät esimerkiksi tukihenkilö-, tukiperhe-, sporttikummi- ja lomakotitoimintaa.

Järjestö tekee kotimassa myös asiantuntija- ja kehittämistyötä sekä vaikuttamistyötä. Lasten digitaalisen hyvinvoinnin ja suojelun edistäminen on yksi järjestön vahvasti kehittyvistä osaamisalueista. Valtakunnallisen paikallisyhdistysten verkoston kautta järjestö toimii vähävaraisten lapsiperheiden tukena Eväitä Elämälle -ohjelmansa avulla.

Järjestön kansainvälinen työ perustuu pitkäjänteisiin kehitysyhteistyöhankkeisiin ja humanitaariseen apuun. Pelastakaa Lapset ry:llä on hankkeita tällä hetkellä 11 maassa kolmella mantereella. Hankkeet keskittyvät edistämään lapsiköyhyyden vähentämistä, lastensuojelun vahvistamista sekä koulutuksen, terveyspalveluiden ja ravitsemuksen takaamista jokaiselle lapselle.

Osana kansainvälistä Save the Children -liikettä järjestön humanitaarinen työ auttaa konfliktien ja katastrofien uhreiksi joutuneita lapsia ja heidän perheitään kaikkialla maailmassa.

Lue lisää Pelastakaa Lasten historiasta