Lasten suojelu digitaalisessa mediassa

 

Pelastakaa Lapset ry on tehnyt vuodesta 2002 lähtien internetiin liittyvän lasten seksuaalisen hyväksikäytön vastaista työtä kansainvälisessä yhteistyössä.

Lasten suojelu digitaalisessa mediassa – toiminnossa tavoitteena on lasten aseman ja oikeuksien turvaaminen ja edistäminen internetin ja muun digitaalisen median luomien erityisten haasteiden suhteen.  Lasten oman netinkäytön sijaan päähuomio on siinä, miten miten internetiä ja muuta teknologiaa käytetään lasten oikeuksia loukkaavilla tavoilla ja rikollisiin tarkoituksiin.

Pelastakaa Lapset ehkäisee lasten oikeuksien loukkauksia ja edistää niihin puuttumista, sekä lisää  ammattilaisten kykyä tunnistaa ja havaita ongelmia, puuttua niihin ja ymmärtää digitaalisen median osuus myös avun tarvetta arvioitaessa.

Käytännön työn ja kansainvälisen asiantuntijayhteistyön kautta saatua tietoa ja näkemyksiä hyödynnetään oman toiminnan ja aineistojen kehittämisessä, sekä tuotettaessa ja välitettäessä tietoa eri alojen ammattilaisille ja verkon toimijoille.

Toiminnan päärahoittajina ovat:  Euroopan komission Safer Internet  –ohjelma (osana kansallista FISIC -projektia), Raha-automaattiyhdistys, sekä Liikenne- ja viestintäministeriö.

 

Pelastakaa Lapset ry:n Mediakasvatustoiminnot osuuden alta löytyy aineistoja ja tietoa lasten digitaalisten taitojen ja osallisuuden edistämiseen, ja Nuorisotoimintojen alta tietoa mm verkkonuorisotyöstä.