Nettivihje

Nettivihje
Ilmoita laittomasta aineistosta
Lue Otan vastuun -verkkoaineistoa
Poliisille voi jättää ei kiireellisen tiedon Internetissä havaitsemastasi epäilyttävästä aineistosta.

Nettivihje on Pelastakaa Lapset ry:n vuodesta 2002 ylläpitämä vihjepalvelu internetissä levitettävän laittoman aineiston tai toiminnan ilmoittamiseksi - erityisesti silloin kun kyse on lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvästä kuvamateriaalista. Ilmoituksen voi tehdä nimettömästi.

ILMOITA TÄSTÄ LAITTOMASTA AINEISTOSTA

Nettivihje toimii osana INHOPEn (International Association of Internet Hotlines) koordinoimaa kansainvälistä yhteistyötä.  INHOPE verkoston tavoitteena on lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän laittoman kuvamateriaalin mahdollisimman nopea poistaminen, sekä sitä koskevan tiedon saattaminen aineistoa ylläpitävän maan viranomaisille. Nettivihje välittää tiedon ulkomaisilla sivuilla sijaitsevasta laittomasta lapsia koskevasta aineistosta ko maassa sijaitsevalle INHOPEn jäsenelle, tai sellaisen puuttuessa keskusrikospoliisille Suomessa. 

Kaikki suomalaisiin sivustoihin, suomalaisiin tai suomen kieleen liittyvä mahdollisesti laittomaan aineistoon tai toimintaan viittaava tieto välitetään sovittujen periaatteiden mukaisesti viranomaisille Suomessa arviointia ja mahdollisia jatkotoimia varten.

Lainsäädäntöä