Nettivihje

Nettivihje
Ilmoita laittomasta aineistosta
Lue Otan vastuun -verkkoaineistoa
Poliisille voi jättää ei kiireellisen tiedon Internetissä havaitsemastasi epäilyttävästä aineistosta.

Nettivihje on Pelastakaa Lapset ry:n vuodesta 2002 ylläpitämä vihjepalvelu internetissä olevan laittoman aineiston tai toiminnan ilmoittamiseksi - erityisesti silloin kun tämä liittyy lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Ilmoituksen voi tehdä nimettömänä.

ILMOITA TÄSTÄ LAITTOMASTA AINEISTOSTA

Nettivihje toimii osana kansainvälistä INHOPE (International Association of Internet Hotlines) - verkostoa, jonka tavoitteena on edistää lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän laittoman materiaalin poistamista verkossa kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Nettivihje välittää tiedon ulkomaisilla sivuilla sijaitsevasta laittomasta aineistosta INHOPE - verkoston jäsenelle siinä maassa, jossa laiton aineisto sijaitsee. Jos tiedon välittäminen tällä tavoin ei ole mahdollista, välitetään tieto keskusrikospoliisille Suomessa. Vihjeiden käsittely

Kaikki Suomeen liittyvä laittomaan aineistoon tai toimintaan viittaava tieto välitetään viranomaisille Suomessa arviointia ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

Kansainvälinen ja kansallinen toiminta verkossa olevien laittomien lasten kuvien käytön estämiseksi

Internetin käytön monipuolistumisella ja teknologian kehittymisellä on ollut monia myönteisiä vaikutuksia ihmisten toimintaan ja kanssakäymiseen. Nykyaikana lähes kaikki  inhimillinen toiminta saa myös verkkoulottuvuuden, mikä näkyy myös lapsia koskevan seksuaalisen kuvamateriaalin tuottamisessa ja kuluttamisessa.

Nettivihjeen ja INHOPE - verkoston päätavoite on edistää laittoman, lapsia koskevan seksuaalisen aineiston mahdollisimman nopeaa poistumista verkosta. INHOPE - verkoston jäsenten yhteiseen tietokantaan vietiin vuonna 2014 yhteensä 89 758 vihjettä, jotka koskivat laitonta, lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen yhteydessä otettua kuva- ja videomateriaalia. Kasvua edellisvuoteen oli 63 %. Laittomasta aineistosta 7 % koski pieniä, taaperoikäisiä lapsia.

Pelastakaa Lasten Nettivihje-palvelussa käsiteltiin vuonna 2014 yli 2 300 vihjettä. Vihjeistä viidesosa koski laittomaksi arvioituja kuva- ja videoaineistoja. Laittomaksi arvioitu aineisto on tyypillisesti otettu lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yhteydessä.

Nettivihjepalvelun lisäksi Pelastakaa Lapset pyrkii ehkäisemään digitaaliseen mediaan liittyvää lasten seksuaalista hyväksikäyttöä tarjoamalla apua henkilöille, joilla on riski syyllistyä  laittomaan, tai muutoin haitalliseen lapsiin kohdistuvaan seksuaaliseen toimintaan verkossa. Otanvastuun verkkoaineisto  

Lainsäädäntöä