Lapset ja digitaalinen media

Lapset ja digitaalinen media - yksikkö pyrkii turvaamaan ja edistämään lasten asemaa ja oikeuksia internetin ja muun digitaalisen median luomien erityisten haasteiden suhteen. Työssä painotetaan jokaisen lapsen oikeutta elämään ja kehittymiseen mahdollisimman täysimääräisesti (LOS, art. 6), oikeutta tulla suojelluksi kaikenlaiselta seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä (LOS, art. 34) sekä oikeutta yksityisyyteen ja siihen, ettei lapsen kunniaa tai mainetta halvenneta laittomasti (LOS, art. 16).

Lapset ja digitaalinen media - yksikkö: