Barnskyddsarbete


Adoptioner

Vid en adoption får barnet en ny familj och ett nytt hem. Processen inleds med adoptionsrådgivning. Läs mera

Feriehem

Rädda Barnen har i över femtio år ordnat möjlighet till ferievistelser (på landet) för barn. Våra feriehem består av trygga familjer, som antingen bor på landet permanent eller tillbringar ferien på landet. Familjerna är alla genuint fästa vid barn och villiga att hjälpa när de behövs. Läs mera

Stödfamiljsverksamhet

Stödfamiljsverksamheten hjälper barnfamiljer att klara sig när föräldrarnas krafter vill tryta. Denna stödform hjälper barnet och dess familj att orka. Läs mera

Stödpersonsverksamhet

Målet för Rädda Barnens stödpersonsverksamhet är att hjälpa familjer med små barn. Stödet är gratis för familjerna. Läs mera

Familjehem

Våra fosterfamiljer ger vid behov barn ett hem, för en kortare eller längre tid. Läs mera

Barnhem

Barnhemmen har plats för åtta barn. Hemmens uppgift är, i samarbete med barnens föräldrar, hemkommuner och olika samarbetsparter, att ge barnen vård utanför hemmet, i enlighet med barnskyddslagen. Läs mera

Terapi- och andra psykosociala tjänster

Tjänster avsedda för barn och barnfamiljer omfattar bl.a. enskild terapi och familjeterapi, stödgrupper och annat interaktivt stöd. Läs mera

Konsultationer och utbildning

Konsultationer ges i centralbyrån och i fem regionbyråer. Juristtjänsten är avsedda för kommuner, andra konsultationer för barnskydd, till stöd för både professionella och barnfamiljer.

Utvecklingsprojekt

Utvecklingsprojekten eftersträvar att förbättra barnskyddets kvalitet. Läs mera

 

Prislista för barnskyddstjänster 2016