Rädda Barnens dagsverksinsamling 2015–2016: Värdesätt barndomen i Nepal

Varje barn har rätt till en värdig barndom.

Genom dagsverksinsamlingen skolåret 2015–2016 hjälper vi till med att förverkliga barns rättigheter i Nepal. Nepal är ett av världens fattigaste länder. Många barn tvingas till långa och tunga arbetsdagar under omständigheter som är skadliga för deras hälsa och utveckling.  

Jordbävningen som drabbade Nepal i april i år har ytterligare försvårat barnens situation. Hundratusentals barn förlorade både hem och skola. Många blev också föräldralösa. Familjer som förlorade all sin egendom lider brist på allt, och de behöver snabbt mera hjälp.

Kom med i dagsverksinsamlingen: I Nepal är nu all hjälp av yttersta vikt.

Genom att delta i dagsverksinsamlingen ger ni de nepalesiska barnen hopp, samt en möjlighet att bo hemma, leka och gå i skola.

Rädda Barnen rekommenderar att en elevs dagsverkslön är 12 euro.

Exempel på vad 12 euro kan ge

  • ett nepalesiskt barn i en fattig familj kan slippa bli barnarbetare och i stället få skolmaterial
  • vi kan i byarna arrangera tre träffar i barnrättsklubbar, där barnen bland annat hjälper varann att byta ut barnarbetet mot skolgång
  • vi kan leverera en hygienförpackning med tvål, schampo, tandborstar och tandkräm, handduk och en hink till familjer som drabbats av jordbävningen
  • vi trycker åt tio barn en broschyr om katastrofberedskap
  • vi ger näringstillskott till ett underviktigt barn under fem år
  • vi arrangerar fyra föräldraträffar, där föräldrar engageras och förbinder sig vid sina barns skolgång

Tillsammans med er skola kan vi rädda barn och inverka på förverkligandet av barnets rättigheter.

Anmälan till insamlingen här.