Dagsverke till skolor och läroinrättningar

Hej

Dagsverkssidorna kommer att öppnas snart!

Med vänlig hälsning

Markku Juntunen
Katastroffonden för barn
Rädda Barnen rf