Yrityksille opastusta lasten aseman parantamiseksi

18.10.2012

Suomalaisten yritysten tueksi on esitelty kansainväliset periaatteet, jotka auttavat toimimaan lasten aseman parantamiseksi meillä ja maailmalla.

Suomalaisten yritysten tueksi esiteltiin 17.10. Helsingissä kansainväliset periaatteet, jotka auttavat toimimaan lasten aseman parantamiseksi meillä ja maailmalla.

Lapsen oikeudet liike-elämässä periaatteiden takana ovat UNICEF, YK:n Global Compact -aloite ja Pelastakaa Lapset.

– Yritykset ovat viime vuosina kiinnittäneet yhä enemmän huomiota yhteiskuntavastuuseen. Edelläkävijäyritykset kokevat lapsen oikeudet tärkeiksi, mutta yrityselämän tarpeisiin keskittyvää kattavaa esitystä aihepiiristä ei ole ollut saatavilla tätä, UNICEF, Global Compact ja Pelastakaa lapset sanovat.

Yritykset voivat aidosti vaikuttaa

Kansainvälinen YK:n lapsen oikeuksien sopimus asettaa valtioille ja niiden lainsäädännölle ja siten myös yrityselämälle joukon pakottavia velvoitteita, kuten lapsityövoiman kitkemisen tuotanto- ja hankintaverkostoista.

– Velvollisuuksien lisäksi yrityksillä on mahdollisuus toimia vapaaehtoisesti lasten aseman edistämiseksi myös valtavan paljon laajemmin. Tämä on yksi nyt julkistettujen periaatteiden keskeisistä ideoista, periaatteiden takana olevat järjestöt sanovat.

Periaatteet auttavat yrityksiä tunnistamaan kaikki toiminnan osa-alueet, joilla ne voivat luoda pysyviä parannuksia lasten elämään. Tällaisia ovat esimerkiksi nuorten työntekijöiden ja lasten vanhempien työolot, ympäristöasiat, mainonta sekä se, millaisia tuotteita ja palveluja tuotetaan.

Yksityinen sektori voi olla myös erinomainen toimija kriisi- ja konfliktitilanteissa, kun jokin maa pyrkii takaisin arkeen. Samoin yksityinen sektori voi auttaa julkista valtaa eri tavoin lasten aseman parantamisessa ja koulutuksen kehittämisessä.

Lisäarvoa myös yrityksille

Lasten parhaaksi toimimisesta on hyötyä myös yritystoiminnalle.

– Yritysvastuu ja ihmisoikeuksien huomioiminen eivät saa olla vain imagokikka. Se ei ole moraalisesti oikein lapsia kohtaan eikä siinä ole järkeä yrityksillekään, periaatteiden takana olevat järjestöt sanovat.

Yrityksen toimintaedellytykset ovat aina paremmat ympäristössä, jossa se koetaan vastuulliseksi toimijaksi. Lapset ovat yritysten tulevia asiakkaita ja työntekijöitä. Osasta tulee myös päättäjiä, joilla on vaikutusta yritysten toimintaympäristöön tulevaisuudessa.

Lapsen oikeudet liike-elämässä (Children’s Rights And Business Principles) on kansainvälinen aloite, ja ohjeisto on lanseerattu jo useissa maissa. Ohjeiston kehittämiseen osallistui tuhansia ihmisiä: liike-elämän ja ihmisoikeustyön edustajia ja lapsia ja nuoria sekä kehittyvistä että teollisuusmaista.