Vastasyntyneiden kuolemat vähenevät, mutta niiden osuus kaikista lapsikuolemista kasvaa

30.8.2011

Maailman terveysjärjestö WHO ja Pelastakaa Lapset ovat julkaisseet kaikkein kattavimman tähänastisen arvion vastasyntyneiden lasten kuolemista ja vaativat samalla lisätoimia niiden vähentämiseksi.

Äitien ja lasten terveyteen kiinnitetään maailmanlaajuisesti yhä enemmän huomiota, mutta vastasyntyneet, eli alle neljän viikon ikäiset vauvat, jäävät usein paitsioon.  Kuitenkin 41 prosenttia kaikista lapsikuolemista tapahtuu tässä ikäryhmässä, todetaan tänään lääketieteellisessä PLoS Medicine -julkaisussa ilmestyneessä tutkimuksessa.

– Vastasyntyneet eivät nouse korkealle kansainvälisillä terveydenhuollon asialistoilla, ja tämä tutkimus osoittaa traagisesti, mitä laiminlyönnillä saadaan aikaan, sanoo yksi tutkimuksen kirjoittajista, tohtori Joy Lawn Pelastakaa Lapset -järjestön Saving Newborn Lives -ohjelmasta.
 
– Vuosittain 3,3 miljoonaa vauvaa kuolee elämänsä neljän ensimmäisen viikon aikana. Tämä huolimatta siitä, että heidät olisi voitu pelastaa jo olemassa olevilla tehokkailla ja halvoilla keinoilla, toteaa Lawn.
 
Vaikka YK raportoi vuosittain alle viisi- ja yksivuotiaiden lasten kuolemista, arvioita vastasyntyneiden kuolemista julkaistaan paljon harvemmin.  Nyt julkaistu tutkimus tarjoaa kaikkein kattavimmat ja ajantasaisimmat tilastot, joihin kuuluu tiedot kaikista 193 WHO:n jäsenvaltioista yli 20 vuoden ajalta. Tutkimuksen laatimiseen osallistui tutkijoita Maailman terveysjärjestöstä, Pelastakaa Lapsista ja London School of Hygiene and Tropical Medicine -yliopistosta.
 
Tutkimuksen mukaan vastasyntyneiden kuolemat laskivat vuosien 1990 ja 2009 välillä 4,6 miljoonasta 3,3 miljoonaan. Vaikka vastasyntyneiden kuolleisuus laski 28 prosenttia kahdessa vuosikymmenessä, tämä ikäryhmä jäi kehityksessä selkeästi jälkeen äiteihin ja vanhempiin lapsiin verrattuna.  Äitiyskuolleisuus laski seurantajakson aikana 34 prosenttia ja yli kuukauden ikäisten ja alle viisivuotiaiden ikäryhmän kuolleisuus laski 37 prosenttia.  Alle neljä viikkoa vanhana kuolevien lasten osuus kaikista lapsikuolemista nousi 37 prosentista 41 prosenttiin. Luku tulee todennäköisesti nousemaan lähitulevaisuudessa, tutkimuksen kirjoittajat arvioivat.
 
Suomessa syntyneiden vauvojen riskit kuolla syntymän jälkeen kuuluvat maailman pienempiin.  Suomessa kuolee kaksi lasta tuhatta elävänä syntynyttä kohden. Vastaavasti afgaanivauvojen riskit kuolla synnytyksen jälkeisinä viikkoina ovat suurimmat maailmassa. Afganistanissa menehtyi 53 lasta tuhatta elävänä syntynyttä kohden vuonna 2009. 
 
Lähes 99 prosenttia vastasyntyneiden kuolemista tapahtuu matalan ja keskitulotason maissa. Viiden maan ryhmä – Intia, Nigeria, Pakistan, Kiina ja Kongon demokraattinen tasavalta – vastaa yli puolesta maailman 3,3 miljoonasta vauvakuolemasta.  Afrikan mantereella vastasyntyneiden kuolleisuus on vähentynyt keskimäärin prosentin vuodessa. Tällä tahdilla kestää 155 vuotta, jotta afrikkalaisilla vauvoilla olisi samat selviytymisen mahdollisuudet kuin nykyisissä korkean elintason maissa syntyvillä vauvoilla.
 
Kolme suurinta vastasyntyneiden kuolemien syytä – keskosena syntyminen, hapenpuute ja vakavat tulehdukset – ovat erittäin hyvin estettävissä oikeilla hoitomenetelmillä.
 
– Tiedämme, että niinkin yksinkertaiset keinot kuin vastasyntyneiden pitäminen lämpiminä, puhtaina ja hyvin rintaruokittuina, voivat pitää vauvat elossa. Tästä huolimatta monet maat tarvitsevat epätoivoisesti lisää hyvin koulutettuja etulinjan terveydenhoitoalan ammattilaisia opettamaan näitä yksinkertaisia henkiä pelastavia käytäntöjä, Joy Lawn sanoo, ja jatkaa:
– Vaje terveyden parissa työskentelevistä - kurssitetuista työntekijöistä alan ammattilaisiin - on maailmanlaajuisesti suurin syy äitien ja lasten kuolemiin. Tämä koskee etenkin niitä 3,3 miljoonaa vastasyntynyttä, jotka kuolevat joka vuosi turhaan. Uusia kätilöitä sekä yhteisöissä ja kylissä työskenteleviä terveystyöntekijöitä kouluttamalla voidaan pelastaa lukemattomia henkiä.
 
-